TRẠI ONG MẬT PHÁT XIM

THU HOẠCH MẬT ONG HOA NHÃN Ở XUYÊN MỘC NGÀY 14/8/2015

Hoa nhãn quế tại Xuyên Mộc đang bắt đầu trổ bông đồng loạt Chào bạn!   Sau ngày chuyển ong từ Huế về Đồng Nai, Trại Ong Mật Phát X...
XEM CHI TIẾT...

PHIÊU LƯU VỚI VIỆC THU HOẠCH MẬT ONG HOA VẢI THIỀU TẠI LỤC NGẠN BẮC GIANG

 Trại Ong Mật Phát Xim đặt giữa vườn Vải Thiều Sau một hành trình hơn 2000 km đến với vùng đất Vải Thiều - Lục Ngạn Bắc Giang vào lúc ...
XEM CHI TIẾT...